Samen nadenken over water en ruimte in de toekomst

Samen nadenken over water en ruimte in de toekomst

Donderdag 12 november vond in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam ‘Het Jaar van de Ruimte on tour’ plaats, een bijeenkomst met discussies over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Dit is een gezamenlijk initiatief van ongeveer 40 partijen die actief zijn op het vlak van stedelijke en regionale ontwikkeling. Ook voor waterschappen is hierbij een belangrijke rol weggelegd. Reden te meer voor hoogheemraad Paul van den Eijnden om de dialoog aan te gaan.

Water en ruimte

Veel mensen zijn zich nauwelijks bewust van de rol van het water in hun leefomgeving. Ook beleidsmatig zijn ‘water’ en ‘ruimte’ nog steeds twee werelden. In de Rotterdamse delta komen deze opgaven op veel plekken samen. In een inleidend vraaggesprek ging Paul van den Eijnden daarom, samen met bestuurders van het hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta in op de wateropgave binnen de Rotterdamse delta. Hij pleitte daarbij voor een combinatie van groot- en kleinschalige innovatieve oplossingen in het ruimtegebruik.

Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ voerden aanwezigen vervolgens een levendig gesprek over klimaatadaptatie en de wateropgave in verstedelijkt gebied. Hiervoor werd enthousiast deelgenomen aan workshops, presentaties en debatten.

De handen ineen

De bijeenkomst werd mede georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband van de gemeente en de drie waterschappen die actief zijn in de stad, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta. Nauwe samenwerking is cruciaal om de uitdagingen en aanpak in de stad Rotterdam (en niet alleen daar) te laten slagen. Genoeg voer voor discussie. Want hoe zorgen alle partijen bij het maken van plannen voor echte 'gezamenlijkheid'? En wat zijn de kansrijke strategieën om tot een klimaatbestendige stad te komen? Vanuit dat oogpunt was er aandacht voor een aantal concrete lokale projecten, zoals de Rotterdamse waterpleinen, groene daken en waterbergingen – en de samenwerkingen die daarbij zijn aangegaan.

Rotterdam werd in deze tour als vierde plaats aangedaan, na Loppersum, Arnhem en Helmond. De uitkomsten van alle discussies komen uiteindelijk terecht in een toekomstplan voor een leefbaar en aantrekkelijk Nederland in 2040, het ‘Manifest 2040’. Dit wordt op 15 december in Amersfoort gepresenteerd.