Samen voor droge voeten en schoon water

Samen voor droge voeten en schoon water

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zaten dinsdag 29 september 2015 met elkaar om tafel.

Tijdens dit overleg zijn onderwerpen besproken waar de gemeente en het hoogheemraadschap elkaar raken en gezamenlijk in optrekken, zoals de afvalwaterketen, het gemeentelijke waterplan, de dijkversterkingen en het baggeren. Het was een constructief gesprek waaruit opnieuw bleek dat de samenwerking tussen de gemeente en het hoogheemraadschap prettig verloopt. “We vinden het belangrijk om op een goede manier met de gemeenten in ons gebied samen te werken om zo de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven goed te laten verlopen. Door samen op te trekken, kunnen we kosten besparen en beter zorgen voor droge voeten en schoon water.”, legt dijkgraaf Hans Oosters uit.