START GETIJDENPARK: NIEUWE NATUUR IN NIEUWE MAAS

START GETIJDENPARK: NIEUWE NATUUR IN NIEUWE MAAS

Dit jaar starten we met het vergroenen van de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam. Door meer groen en natuur op, in en direct langs een rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark.

Op 16 maart zijn we begonnen bij het Mallegatpark. Later in 2015 volgt de Nassauhaven. Bij de Landtong Rozenburg aan de Nieuwe Waterweg zijn de eerste werkzaamheden voor het project Groene Poort eind 2014 gestart.

Met het storten van een lading stenen en zand hebben Joost Eerdmans (wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte), Han Weber (gedeputeerde Groen, Water, Kust en Cultureel Erfgoed en Media), Peter Mollema (lid directieteam Havenbedrijf Rotterdam) en Marco Zeeman (directeur Rijkswaterstaat) op 16 maart jl. de starthandeling van het project bij het getijdenpark Mallegatpark verricht. De komende maanden wordt daar in samenspraak met omwonenden een idee uitgewerkt dat is gebaseerd op de aanleg van een strekdam. In de luwte zal slib aanspoelen waardoor er nieuwe natuur ontstaat. 

Uniek in Nederland

Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland en daarom een mooi voorbeeld van innovatie en inspiratie. Meer groen en natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas versterkt de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier: zalm en steur zwemmen van en naar zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Bovendien zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water waardoor een getijdenpark ook bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Daarom is het programma opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma).

Samenwerking 10 partners

Het programma ‘De rivier als getijdenpark’ is een samenwerking van 10 partners. Deze partners werken met kennis en/of financiering mee aan de realisering van het programma. Om dit te formaliseren is op 16 maart een intentieovereenkomst getekend door het Wereld Natuurfonds, het Zuid-Hollands Landschap, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Ridderkerk en Rotterdam.

downloaden

Intentieovereenkomst (pdf, 125 kB)