Trots op ons dijkleger

Trots op ons dijkleger

Het dijkleger heeft in verband met de droogte door neerslagtekort een eerste inspectieronde uitgevoerd in ons beheersgebied.

In deze inspectieronde hebben zij tot drie keer toe scheurvorming of verzakkingen geconstateerd langs de kades, die bij aanhoudende droogte tot problemen kunnen leiden. In alle drie de gevallen heeft een aannemer de problemen hersteld. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het dijkleger is. Zij controleren tijdens bijzondere omstandigheden (droogte maar ook bij hoog water) dijken en kades op mogelijke risico’s, waardoor het hoogheemraadschap onmiddellijk adequate maatregelen kan treffen.

Wij zijn opzoek naar mensen om ons dijkleger verder te versterken. Wilt u ook een bijdrage leveren aan onze veiligheid? Bent u geïnteresseerd in het dijkleger en wilt u zich aanmelden? Meer informatie is te vinden op de pagina van het dijkleger.