Veel vragen tijdens inloopbijeenkomst Legger voor rivierdijken

Veel vragen tijdens inloopbijeenkomst Legger voor rivierdijken

Op dinsdag 13 oktober vond de eerste inloopbijeenkomst over de Legger plaats. Een kleine veertig mensen bezochten deze bijeenkomst, kregen uitleg over de legger en stelden hun vragen.

Bijna 3000 mensen bekeken de website over de legger om zich te informeren over de aanpassingen en de ter inzagelegging. Aanstaande donderdag vindt een tweede inloopbijeenkomst plaats, voor meer informatie zie: www.hhsk.nl/legger. Aanmelden is niet nodig. U kunt zelf bepalen op welk moment u binnenkomt.