Verlichting gemaal Verdoold aangepast aan omgeving

Verlichting gemaal Verdoold aangepast aan omgeving

De afgelopen jaren is gemaal Verdoold opgeknapt en voorzien van visvriendelijke pompen met een grotere capaciteit. Aan de kant van de rivier is verlichting aangebracht om schepen te attenderen op een zijwaartse stroming als het gemaal aanstaat.

De afgelopen jaren is gemaal Verdoold opgeknapt en voorzien van visvriendelijke pompen met een grotere capaciteit. Hierdoor kan het water uit de achterliggende polders sneller en beter naar de Hollandsche IJssel worden gepompt of andersom als er een tekort aan water is. Aan de kant van de rivier is verlichting aangebracht om schepen te attenderen op een zijwaartse stroming als het gemaal aanstaat. Vanuit de omgeving kwam een klacht binnen over de felheid van deze lampen. Om de omgeving tegemoet te komen, is onderzocht in hoeverre de verlichting kon worden aangepast zo dat het nog wel paste binnen de vaarwegeisen. Er is voor gekozen om de verlichting niet aan te zetten als het gemaal water inlaat. Dat kan omdat er dan geen sprake is van zijwaartse stroming. Als het gemaal pompt wordt de verlichting wel aangezet, maar ’s nachts minder fel, zodat de overlast minimaal is. Hierdoor worden de schepen nog steeds geattendeerd op zijwaartse stroming en hebben de omwonenden geen last meer van het felle licht.