Verstoppingen in riool door vetresten

Verstoppingen in riool door vetresten

Ook dit jaar staat Nederland rond de jaarwisseling weer massaal in de keuken om oliebollen te bakken. Het vetafval van oliebollenbakkers en andere vetresten kunnen voor verstoppingen zorgen in het riool.

Bijna 4 miljoen Nederlanders bakken op oudjaarsdag zelf hun oliebollen. Dat vet gaat voor een groot deel niet het riool in, maar wordt weggegooid in de vetrecyclebak of de afvalbak. Toch blijft vet in het riool een probleem.

Extra kosten voor waterschappen

Vet uit de koekenpan en andere resten zorgen voor een vet- en oliespoor. Dit kan leiden tot verstoppingen in het riool en veel extra werk op de zuiveringsinstallaties voor afvalwater. De helft van de overgebleven vetresten uit pannen gaat nog wel regelrecht door de gootsteen of het toilet.

Hierdoor ontstaan verstoppingen, zowel bij mensen thuis als in het riool van de gemeente. Ook leidt het tot problemen bij de zuiveringsinstallaties van de waterschappen.

Vet, recycle het!

Veeg kleine vetresten met een doekje weg en gooi het in de afvalbak. Potjes met resten olie of vet? Lever ze apart in of gooi ze in de afvalbak. Apart ingeleverd vet wordt hergebruikt als biodiesel en levert bovendien geld op. Op vetrecyclehet.nl vindt u een overzicht van de 3.000 inzamelpunten.

Niet alleen vet leidt tot verstoppingen

Naast vet leidt vooral het doorspoelen van vezeldoekjes tot verstopping in het riool en extra werk op de zuiveringsinstallaties. Daarom hebben alle overheden samen met Stichting RIONED en Vewin de campagne ‘Niet in het riool’ opgestart.

Meer informatie vindt u op nietinhetriool.nl.

Bron: Unie van Waterschappen