Vervangen van bruggen in de Krimpenerwaard

Vervangen van bruggen in de Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard beheert de wegen buiten de bebouwde kom in de Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat de wegen en ongeveer 225 bruggen in het gebied begaanbaar en veilig zijn. In 2015 en 2016, vervangen we een tiental bruggen voor twee nieuwe bruggen en acht Spirosolduikers

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden bestaan uit: het verwijderen van asfalt of andere verhardingen van de weg ter hoogte van de brug, het slopen van de bruggen, het verrichten van grondwerk, het aanbrengen van (prefab-)betonwerk en het opnieuw aanbrengen van asfaltverhardingen.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ondervinden, zoals tijdelijke afsluitingen en geluidsoverlast. Het hoogheemraadschap streeft ernaar de overlast tot een minimum te beperken. Woningen blijven altijd minimaal van een van beide kanten bereikbaar.

Waar zijn we wanneer bezig?

Aan brug KBR-139 op het fietspad Krimpenerhout in Krimpen aan de Lek) wordt gewerkt tussen 20 november 2015 en 8 januari 2016.
Tijdens deze werkzaamheden worden fietsers en voetgangers omgeleid via het naast gelegen voetpad, nabij de bruglocatie.

Brug KBR-022 op de Tiendweg Oost in Ouderkerk aan den IJssel wordt vervangen tussen 30 november en 8 december 2015.
Tijdens deze werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid, via de Oudelandseweg en het fietspad Molenvliet langs de oude wetering.
Fietsers en voetgangers worden omgeleid over de Heemraadsweg.

De werkzaamheden bij de bruggen KBR-108, -109 en -111 op de Wetering Oost in Krimpen aan de Lek vinden plaats tussen 11 januari tot 8 februari 2016.
Tijdens deze werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid, via de Hoekseweg/Opperduit/Kerkweg/Boezemweg.
Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Hoekseweg/Opperduit/Lekdijk West/ N478/ N210.
Fietsers en voetgangers worden omgeleid door middel van een voorziening, nabij de bruglocatie.

De bruggen KBR-006, -008 en -009  op de Tiendweg West in Krimpen aan de Lek worden vervangen in de periode tussen 8 februari en 15 maart 2016.
Tijdens deze werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid, via de Smalle Kampje/Wetering West/Boezemweg.
Vrachtverkeer wordt omgeleid via de N477/N210/N476/Boezemweg.
Fietsers en voetgangers worden omgeleid door middel van een voorziening, nabij de bruglocatie.