Voldoende en schoon water in toekomstige natuurgebieden

Voldoende en schoon water in toekomstige natuurgebieden

Om meer water in te kunnen laten, verbreden en verdiepen we de sloot tussen de Loet en de Berkenwoudse Vliet en vervangen we de twee bestaande duikers door drie grotere duikers en een kleinere (vis)duiker. Hierdoor verbetert ook de kwaliteit van het water in het gebied.

Het hoogheemraadschap zorgt voor voldoende water van voldoende kwaliteit. Bij veel regen pompen we water weg en bij een tekort aan water, laten we water in de polder. In een deel van de Krimpenerwaard laten we water in vanuit de Lek via de Loet in de Berkenwoudse vliet. Om meer water in te kunnen laten, verbreden en verdiepen we de sloot tussen de Loet en de Berkenwoudse Vliet en vervangen we de twee bestaande duikers door drie grotere duikers en een kleinere (vis)duiker. Hierdoor verbetert ook de kwaliteit van het water in het gebied.

Werkzaamheden

De werkzaamheden buiten vinden plaats tussen maandag 13 april en donderdag 14 mei en van maandag 15 juni tot en met vrijdag 17 juli.

In de periode tussen 13 april en 14 mei worden de huidige duikers vervangen door grotere duikers. Om dit te kunnen doen, moet het fietspad tussen de Kerkweg in Lekkerkerk en de Zuidbroekse Opweg in Berkenwoude ter hoogte van de werkzaamheden volledig worden afgesloten.

In de periode van 15 juni tot en met 17 juli wordt de sloot verdiept en verbreed. De sloot wordt gemiddeld 8 meter breder (van ongeveer 5 meter naar ongeveer 13 meter).

Watergebiedsplan

Het werk maakt deel uit van de uitvoering van het Watergebiedsplan Krimpenerwaard en draagt bij aan twee doelstellingen van de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard, namelijk de aanleg van natuur en de realisatie van een robuust en duurzaam watersysteem in het gebied.