Voorjaarsinspectie rivierdijken uitgevoerd

Voorjaarsinspectie rivierdijken uitgevoerd

De afgelopen weken hebben we de dijken geïnspecteerd. In totaal beheren we 71 kilometer aan dijken langs de rivieren. Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met een speciaal door ons ontwikkelde app voor inspecties. Hierin staan alle dijken en kunnen geconstateerde schades ter plekke worden verwerkt.

De afgelopen weken hebben we de dijken geïnspecteerd. In totaal beheren we 71 kilometer aan dijken langs de rivieren. Naast de dagelijkse visuele controle inspecteren we de dijken twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Tijdens de voorjaarsinspectie brengen we schades in beeld die tijdens het stormseizoen zijn ontstaan. Op basis van deze inspectie bepalen we waar in de komende maanden onderhoud moet worden gepleegd aan de dijken.

Inspectieapp

Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met een speciaal door ons ontwikkelde app voor inspecties. Hierin staan alle dijken en kunnen geconstateerde schades ter plekke worden verwerkt. Het gebruik van deze app bespaart veel tijd, zorgt voor een actueel, betrouwbaar en compleet overzicht van de schades en de algemene staat van de dijken. Zo kunnen we op korte termijn de juiste maatregelen treffen.