Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen

Woensdag 18 maart 2015 hebben 185.614 stemgerechtigden een stem uitgebracht voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap. Dit betekent een opkomst van 40,81 procent. Maandagochtend 23 maart 2015 stelt het stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vast.

Woensdag 18 maart 2015 hebben 185.614 stemgerechtigden een stem uitgebracht voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap. Dit betekent een opkomst van 40,81 procent. De meeste stemmen gingen naar de VVD. In 2008 was de opkomst 20,73 procent. Maandagochtend 23 maart 2015 stelt het stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vast. Het nieuwe bestuur wordt op donderdagavond 26 maart 2015 geïnstalleerd.

Dijkgraaf Hans Oosters: ‘Ik ben ontzettend blij met deze opkomst. Stembusverkiezingen zijn voor de waterschappen een groot succes. Er hebben nog nooit zoveel mensen de moeite genomen om hun stem uit te brengen voor een nieuw bestuur. Daarnaast ben ik heel tevreden over de manier waarop alle gemeenten in ons gebied de verkiezingen hebben georganiseerd. Zij hebben ervoor gezorgd dat de verkiezingen goed zijn verlopen.’

Negen partijen namen deel aan de verkiezingen voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Bewoners van het beheersgebied van dit waterschap van 18 jaar en ouder konden hun stem uitbrengen op een van deze negen partijen. Zij kozen hiermee 21 leden (zetels) in het algemeen bestuur.

Deze voorlopige uitslag is gebaseerd op de eerste tellingen van de lokale stembureaus bij de gemeenten. Daarbij is nog niet honderd procent van de stemmen geteld. Hierdoor kunnen er nog verschuivingen plaatsvinden. De definitieve tellingen, op grond waarvan de voorkeurstemmen worden verwerkt, zullen in de loop van vrijdag worden aangeleverd door de gemeenten.

De partijen en de uitslagen: 

Lijst

Stemmen

Percentage

Zetels
  2015

Zetels 2008

Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

28.960

15,60 %

3

4

Lijst 2 VVD

34.933

18,82 %

4

4

Lijst 3 Water Natuurlijk

30.526

16,45 %

4

4

Lijst 4 CDA

21.867

11,78 %

3

3

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

20.198

10,88 %

2

3

Lijst 6 DWLK & Schieland: Helder als water

12.900

 6,95 %

1

2

Lijst 7 Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer

9.064

4,88 %

1

1

Lijst 8 Algemene Waterschapspartij

12.283

6,62 %

1

-

Lijst 9 50PLUS

14.883

8,02 %

2

-

Het algemeen bestuur (de ‘gemeenteraad’) van het hoogheemraadschap bestaat in totaal uit 30  leden. De overige 9 leden zijn aangewezen omdat ze een bijzonder belang hebben bij het werk van het waterschap. De belangen van het bedrijfsleven worden behartigd door 5 leden die zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel. Ook de grote grondeigenaren (agrariërs) hebben een belang bij goed waterbeheer en mochten via hun organisatie LTO 3 bestuursleden aanwijzen. Tot slot wezen de gezamenlijke natuurterrein beherende organisaties 1 bestuurslid aan.