Vrijdag berging gekantelde kraan op de Noord

Vrijdag berging gekantelde kraan op de Noord

Vrijdag 16 oktober 2015 wordt de damwandstelling, die donderdagochtend kantelde, rechtop gezet.

Hiervoor zijn donderdag al een aantal voorbereidingen getroffen, zoals het aanvullen van de heisleuf met zand en het aanbrengen van het schottenplateau voor de telekraan die de zware last gaat hijsen.

Er is een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor de omgeving gedurende de bergingsoperatie. De omwonenden zijn geïnformeerd en gevraagd om uit voorzorg hun woning tijdens het karwei te verlaten. De bewoners worden zorgvuldig opgevangen.

De bergingswerkzaamheden verlopen gefaseerd. Allereerst wordt de kraan naar de kruin van de dijk verplaatst. Daarna wordt de stelling weer in staande positie gekanteld en vervolgens voert een dieplader de kraan af. De aannemer verwacht dat de klus de hele dag in beslag zal nemen.