-Update- Watergang langs Geerpad in Vlist wordt verdiept en verbreed

-Update- Watergang langs Geerpad in Vlist wordt verdiept en verbreed

Vooruitlopend op de bouw van het nieuwe gemaal Vlist-westzijde wordt de watergang ten westen van fietspad Geerpad in Vlist over een lengte van 900 meter verdiept en verbreed.

Aanpassing van de watergang is nodig om in de toekomst het water in polder Vlist-westzijde via het nieuwe tussengemaal af te voeren naar gemaal Krimpenerwaard. Aan de zijde van het fietspad krijgt de watergang een natuurvriendelijke oever, dit ter aanvulling en versterking van de Ecologische verbindingszone Bergvlietkade.

Geerpad Kaart

De werkzaamheden aan de watergang duren ongeveer vier weken en vinden hoofdzakelijk plaats vanaf het weiland. Fietsers en wandelaars hebben hier dus geen last van.

Meer lezen over het project vervanging gemaal Vlist-westzijde en bijbehorende werkzaamheden? Klik hier

UPDATE
De aannemer (J. Bos & Zn.) heeft de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoofdwatergang voor het project gemaal Vlist-westzijde gereed gemeld (week 37). De delen tussen de eerste en tweede wetering en van de tweede wetering tot aan het gemaal zijn afgegraven (ongeveer 900 meter). In week 36 is de natuurvriendelijke oever in profiel  gebracht. RPS advies- en ingenieursbureau gaat nu een controle meting uitvoeren en eind september zal de eindoplevering plaatsvinden.