Waterinnovatieprijs 2015 uitgereikt

Waterinnovatieprijs 2015 uitgereikt

De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Uit de 135 inzendingen heeft de jury, onder leiding van Annemieke Nijhof, op 30 november de winnaars bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking.

Winnaars Waterinnovatieprijs

  • Categorie Waterveiligheid: ‘Dijken op veen’-methode van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Deltares
  • Categorie Schoon water: de Wingssprayer van Hoeben
  • Categorie: Voldoende water: de ‘Inlaat op maat’-methode van Acacia Water, SODAQ en Akvo
  • Categorie ‘Klaar voor de toekomst’: de lesmodule ‘Hoogwater op het schoolplein?’ van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Lees alles over de winnaars op Waterinnovatieprijs.nl

Duurzaamheidsprijs

Op initiatief van de nieuwe partner binnen de Waterinnovatieprijs, de Nederlandse Waterschapsbank, werd dit jaar de groenste inzending beloond met de Duurzaamheidsprijs. Deze eervolle prijs kwam toe aan GEOWALL, een idee van waterschap Vechtstromen en NETICS B.V..

Publieksprijs

De afgelopen weken kon op waterinnovatieprijs.nl worden gestemd op de genomineerde projecten. Het project met de meeste stemmen was ‘Hoogwater op het schoolplein?’ Zij sleepten hiermee de Publieksprijs binnen. De winnaar van de ‘Klaar voor de Toekomst’-prijs viel zo dubbel in de prijzen.

Versnellingstraject voor de winnaars

De winnaars van de vier categorieën krijgen een intensief versnellingstraject ter waarde. Het is een traject op maat, waarbij een innovatiemakelaar de winnaar op weg helpt bij de realisatie of marktintroductie van de innovatie. Dit traject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

Nominatie hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Met de innovatieve Handhavingsadviseur sleepte het hoogheemraadschap voor het derde achtereenvolgende jaar een nominatie in de wacht gesleept. Deze webapplicatie adviseert toezichthouders en handhavers in het veld over de voorkeursaanpak in voorkomende situaties. Zo draagt de Handhavingsadviseur bij aan een landelijk uniforme en kwalitatief hoogstaande aanpak. De jury was enthousiast over de innovatie: “De app kan de hele sector versterken en de aanpak van handhaving uniformeren. Het profileert het waterschap als slagvaardige organisatie die informatie snel beschikbaar heeft en zorgt daarnaast voor grote kostenefficiëntie”.