Waterschappen zetten grote stap in kringloopverwerking fosfaten

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en andere waterschappen die verenigd zijn in afvalverwerkingsbedrijven HVC en SNB, hebben een overeenkomst ondertekend met de Belgische firma EcoPhos voor het terugwinnen van fosfaat uit de vliegas van slibverbrandingsinstallaties.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en andere waterschappen die verenigd zijn in afvalverwerkingsbedrijven HVC en SNB, hebben een overeenkomst ondertekend met de Belgische firma EcoPhos voor het terugwinnen van fosfaat uit de vliegas van slibverbrandingsinstallaties. Daarmee hebben de waterschappen een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Afvalwaterzuivering

EcoPhos heeft een uniek proces ontwikkeld waarmee uit vliegas fosfaat wordt terug gewonnen in de vorm van kunstmest. De waterschappen, die aandeelhouder zijn van HVC en SNB, leveren via de samenwerking tussen HVC, SNB en EcoPhos een grote bijdrage in de fosfaatrecycling. Door deze samenwerking in de keten kan veel meer fosfaat worden teruggewonnen dan op de afvalwaterzuivering van de waterschappen zelf mogelijk is. HVC en SNB verbranden samen ruim 50% van het Nederlandse zuiveringsslib in hun installaties en wekken hiermee ook energie op. Deze Nederlands-Belgische samenwerking is met de voorgenomen omzetting van 50 tot 60.000 ton vliegas per jaar wereldwijd verreweg de grootste stap die tot nu toe is genomen op het gebied van fosfaatrecycling. 

Grondstoffenfabriek

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “Waar het kan, doet ons hoogheemraadschap mee aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Dat doen wij graag samen met andere waterschappen, want we gaan niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden.” De Nederlandse waterschappen hebben zich verenigd in de Grondstoffenfabriek. Door de afvalwaterketen te verduurzamen kunnen zij hun ambities op het gebied van milieu en klimaat realiseren. Deze verduurzaming heeft ook financiële waarde: het kan leiden tot flinke kostenbesparingen.

Fosfaat als grondstof

Een deel van het fosfaat dat wij als mensen via ons voedsel binnen krijgen, scheiden wij weer uit en komt in het afvalwater terecht. Afvalwater in Nederland bevat ca. 12 miljoen kg fosfor. Afvalwaterzuiveringen verwijderen ca. 85% hiervan uit het afvalwater via het zuiveringsslib. Als het zuiveringsslib daarna apart wordt verbrand in een mono-slibverbrandingsinstallatie, zoals bij HVC en SNB, komt het fosfaat in de vliegas terecht. De vliegas bevat dan zoveel fosfaat dat bijna volledige terugwinning mogelijk is geworden.

Fosfaat raakt op

Er is steeds meer behoefte aan fosfaat, waardoor de winning van fosfaaterts toeneemt. De natuurlijk voorraden raken op en op termijn is er geen fosfaaterts meer beschikbaar voor onze voedselvoorziening. Met de EcoPhos technologie is recyclen op industriële schaal mogelijk geworden. Fosfaat is essentieel voor het leven op aarde. Planten, dieren en mensen hebben het nodig voor de opbouw van botten, de productie van eiwitten en de energiehuishouding in de levende cel. Zonder fosfaat kunnen we op termijn onvoldoende voedsel verbouwen om alle mensen te voeden.

Over HVC en SNB

HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland). Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. HVC heeft geen winstoogmerk en streeft naar een optimale mix tussen een duurzame bedrijfsvoering en de kostprijs.

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is de grootste slibverwerker van Nederland. De organisatie verwerkt communaal zuiveringsslib van 6 aandeelhoudende waterschappen en diverse externe klanten. Slib is een restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). SNB werkt continu aan initiatieven om waardevolle (grond)stoffen terug te winnen uit het slib. Verder wint SNB energie terug uit slib waardoor het nagenoeg energieneutraal kan opereren.

Over EcoPhos

EcoPhos is een Belgische onderneming, opgericht in 1996 en heeft unieke processen en technologieën ontwikkeld voor de fosfaatindustrie. EcoPhos heeft het hoofdkantoor en R&D centrum in Louvain-la-Neuve, België. De productielocaties bevinden zich in Vlaardingen, Nederland en Varna, Bulgarije.