Werkbezoek gouverneur van Midden-Java aan gemaal Abraham Kroes

Werkbezoek gouverneur van Midden-Java aan gemaal Abraham Kroes

Op zijn doorreis van Suriname naar Duitsland heeft de gouverneur van Midden-Java, Indonesië, een werkbezoek gebracht aan het gemaal Abraham Kroes.

Hier wachtte hem een hartelijk welkom door hoogheemraad Toon van der Klugt. Het bezoek stond in het teken van kennisuitwisseling. Allereerst gaf het ingenieursbureau Witteveen en Bos een presentatie over de erosiebestrijding door de aanplant van mangroven voor de kust van Pekalongan op Centraal Java. Dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor het behoud van de kustlijn van de Javazee. Vervolgens is de gouverneur in kennis gesteld van de historie van het water en de dijken in Nederland, het polderlandschap en het gemaal Abraham Kroes. Na de bezichtiging van het gemaal is het gezelschap vertrokken naar de RDM-campus om hun bezoek aan Nederland te vervolgen.    

 

Werkbezoek gouverneur van Midden-Java

In het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsproject Banger polder onderhoudt het hoogheemraadschap sinds 2007 nauwe betrekkingen met Semarang, de hoofdstad van Midden-Java. De stad Semarang overstroomt veelvuldig door hevige regenval en overstroming vanuit zee. De Indonesische overheid werkt samen met Nederlandse deskundigen aan oplossingen voor het tegengaan van overstromingen in de stedelijke delta. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is betrokken bij de realisatie van de Banger polder. Ook heeft zij het beheer en onderhoud vormgegeven door de oprichting van een waterschap ter plaatse. De organisatie wordt bemand door lokale inwoners en bedrijven. De verwachting is dat de aanleg van de Banger polder volgend jaar voltooid is en de stad Semarang droge voeten houdt.