Werkzaamheden Benedenberg in Bergambacht en afsluiting aanleg nieuwe brug

De nutsbedrijven hebben ons geïnformeerd dat de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen ter hoogte van Benedenberg 112 – 114 vertraagd zijn tot 25 november.

Dat betekent dat nog niet gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe brug. De wegafsluiting ten behoeve van deze werkzaamheden wordt daarom opgeschort en de Benedenberg blijft nog tot genoemde datum open. Zodra de verleggingswerkzaamheden door de nutsbedrijven zijn gestart, informeren wij u over de verdere planning.