Werkzaamheden kade voorliggende boezem van de Rotte nabij gemaal De Kooij in Bleiswijk afgerond

Op 20 november 2015 zijn de werkzaamheden van een gedeelte van de kade langs de voorliggende boezem van de Rotte in de gemeente Bleiswijk afgerond.

Dit werk gebeurde in het kader van het groot onderhoud, waarbij de kade wordt getoetst op stabiliteit en hoogte. De werkzaamheden bestonden uit het kadeprofiel weer op juiste afmetingen brengen met zand. Om het afkalven van het buitentalud tegen te gaan is een kokosmat met rietwortelspecie aangebracht. Daarna is de kade opnieuw in gefreesd en ingezaaid.

Hierna zijn op het naastliggend kadevak ook diverse lage plekken opgehoogd.

De boezemkade voldoet nu weer aan alle eisen met betrekking tot hoogte, breedte en stabiliteit. Desondanks worden alle kades in het beheersgebied regelmatig gecontroleerd.