Wij halen energie uit een zomerse onweersbui

Wij halen energie uit een zomerse onweersbui

Het is vakantie en dat zien we terug in onze energieproductie op onze afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer. Op deze zuiveringsinstallatie zetten we het slib, dat uit de riolering en het zuiveringsproces komt, in een vergistingsinstallatie om in biogas. Het biogas zetten we met behulp van twee biogasgeneratoren om in groene stroom.

In de vakantieperiode komt er minder afvalwater op de zuivering binnen en als het dan ook nog wat langer droog is, neemt door de lagere slibafvoer de biogasproductie en dus de productie van groene stroom langzaam af.  Gelukkig zijn er af en toe zomerse (onweers)buien. Voor vakantiegangers minder leuk, maar voor onze processen een feest. Tijdens een flinke bui spoelen de riolen lekker schoon en komt er extra veel slib naar de zuivering wat het slibgistingsproces even een boost geeft. Zo kan de gasproductie tijdelijk fors toenemen en maakt het hoogheemraadschap dankzij zo’n onweersbui dus extra groene energie.

Hoeveel energie we precies produceren kun je zien op de teller in het geveldoek op ons kantoor aan de Maasboulevard.