Zomerse woekeraar onder controle

Zomerse woekeraar onder controle

Na een grootschalige aanpak van 2008 t/m 2010 heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de grote waternavel al enkele jaren onder controle.

De grote waternavel is een exoot die veel overlast in voedselrijke waterwegen kan geven. Het belemmert de doorstroming en hoopt op bij stuwen en gemalen. De grote waternavel belemmert zo de doorstroming en onttrekt bovendien veel zuurstof uit het water. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit.

Een aantal jaren geleden heeft het hoogheemraadschap zich ingespannen om de grote waternavel binnen het beheersgebied zo goed mogelijk te verwijderen. Watergangen werden afgesloten met gaas zodat verspreiding werd voorkomen. Bij grote hoeveelheden werd een kraan ingezet en daarna hebben medewerkers van het hoogheemraadschap de oevers handmatig ontdaan van de plantwortels om de woekeraar zo effectief mogelijk aan te pakken. Er werd regelmatig een nacontrole gedaan en werd de gevonden (kleine) hoeveelheden direct verwijderd. Tegenwoordig worden er nog slechts enkele vuilniszakken aan grote waternavel per jaar afgevoerd.

Om de waterwegen schoon te houden wordt er sindsdien veel handwerk verricht. Dit is erg arbeidsintensief. Medewerkers gaan de bekende locaties af en inspecteren de oevers en watergangen. Indien nodig gaan ze in een waadpak langs de oevers en verwijderen handmatig alle planten en wortels. Na enkele weken gaan ze terug voor controle en halen eventuele restanten (nieuwe stekjes) weg. Daarna blijven de medewerkers controleren op alle locaties waar de woekeraar eerder is aangetroffen. Deze grondige aanpak heeft nu zijn vruchten nu afgeworpen. De overlast en de kosten zijn hierdoor in de afgelopen jaren nihil gebleven.

Lees hier wat u zelf kunt doen om een exoot in de sloot te voorkomen.