Nieuws 2015

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 gereed

Het algemeen bestuur heeft op 25 november het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) vastgesteld. Het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 is het strategisch plan van het hoogheemraadschap. Hierin legt het hoogheemraadschap de koers en accenten voor de organisatie vast voor de periode 2016-2021. Gezien de looptijd betreft het een plan op hoofdlijnen, dat als kader dient voor alle werkzaamheden en activiteiten van het hoogheemraadschap.

Lees nieuwsbericht

Projectcontract KIJK ondertekend

Een belangrijke stap voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is gezet. Hoogheemraad Toon van der Klugt, directeur Wilco Werumeus Buning en projectmanager Jasper Tamboer hebben het projectcontract voor de verkenningsfase van KIJK ondertekend. De brief met de beschikkingsaanvraag voor de rijksbijdrage is bij Minister Schultz van Haegen ingediend. De totale verkenningsfase is geraamd op circa 16,5 miljoen euro en duurt ruim 3 jaar, tot eind 2018.

Projectcontract KIJK ondertekend