Aandacht voor waterschapsproject tijdens handelsmissie Indonesië

Aandacht voor waterschapsproject tijdens handelsmissie Indonesië

Een Nederlandse delegatie onder leiding van minister-president Rutte en de ministers Schultz en Ploumen is van 22 tot en met 25 november op handelsmissie in Indonesië. De delegatie bezoekt Semarang, waar op advies van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een polder is gerealiseerd.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, neemt deel aan de handelsmissie om onder meer de recent in werking getreden polder in Semarang te bezoeken.

Aanleg polder in Semarang

Het hoogheemraadschap heeft de afgelopen 9 jaar samengewerkt met de stad Semarang om een polder te realiseren rond het drainagekanaal Banger. Aanleiding voor de samenwerking is de wateroverlast in de laag gelegen stedelijke delta’s in Indonesië. Door de aanleg van de polder is de dagelijkse overstroming van het dichtbevolkte gebied gestopt. Hierdoor is er onder meer ruimte voor nieuwe bouwplannen.

Polderbestuur

Het hoogheemraadschap assisteerde ook bij het instellen van een polderbestuur die de regie van het waterbeheer oppakt. Hiermee is het beheer en onderhoud van de Banger-polder naar waterschapsmodel georganiseerd.

Het polderproject maakt onderdeel uit van de handelsmissie, omdat het een mooi voorbeeld is van een geslaagde samenwerking tussen Indonesië en Nederland.

Dutch Water Authorities

De Nederlandse waterschappen zijn onder de vlag van Dutch Water Authorities vraaggestuurd actief in het buitenland. Waterschappen delen wereldwijd kennis met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Zij leren hier zelf van en steunen tegelijkertijd de exportpotentie van de Nederlandse watersector.