Bereid u voor op extreme neerslag

Bereid u voor op extreme neerslag

Vannacht en morgen (donderdag 23 juni) kan er lokaal veel neerslag vallen. In Schieland en de Krimpenerwaard wordt er tussen de 10 mm en de 100 mm neerslag verwacht.

Dit kan plaatselijk voor wateroverlast zorgen: water op straat en overlast op percelen. We verwachten dat de overlast het grootst is in stedelijk gebied. In de Krimpenerwaard kan veel neerslag weglopen in het oppervlaktewater.

Het hoogheemraadschap heeft alle beschikbare voorzorgsmaatregelen genomen en is alert. Zo hebben we het peil in ons beheersgebied preventief verlaagd en hebben we met de gemeente Rotterdam afgestemd om ruimte in het rioleringssysteem te creëren.

Meer informatie of vragen?

Wij willen u vragen onze website en twitter (@hhsenk) in de gaten te houden voor actuele berichtgeving.
Voor meer informatie, vragen of meldingen van wateroverlast kunt u terecht bij onze Klanteninformatie via telefoonnummer 010 45 37 200.