Bouw Gemaal 4e Tocht van start

Bouw Gemaal 4e Tocht van start

Het watersysteem in de Zuidplaspolder moet nu en in de toekomst goed functioneren. De polder ligt onder NAP. Regelmatig worden verbeteringen aangebracht in het watersysteem. Een van die projecten is het realiseren van een nieuw gemaal bij de 4e Tocht in Moordrecht.

Half september is het heiwerk uitgevoerd ten behoeve van het nieuwe gemaal waarna de bouwwerkzaamheden starten. Naar verwachting is het werk in mei 2017 afgerond.

Het gemaal wordt gebouwd op de gronddam die een paar jaar terug is aangebracht op het moment dat de 4e Tocht verbreed is. Deze dam vormt een peilscheiding. Door de bouw van het gemaal worden het noordelijk en het zuidelijk deel van de 4de Tocht weer met elkaar verbonden en de oorspronkelijke afvoerroute van het watersysteem hersteld. Het water uit het noordelijk deel van de polder wordt in normale situatie naar gemaal Bierhoogtweg afgevoerd. In geval van  extremere neerslag wordt water versneld afgevoerd naar gemaal Abraham Kroes.