Bouw gemaal Essenburgsingel begonnen

Bouw gemaal Essenburgsingel begonnen

Aanbrengen heipalen voor het gemaal. De rood-witte latten markeren de plekken waar palen worden geslagen.

De bouw van gemaal Essenburgsingel in Rotterdam is begonnen. Op de plaats van het nieuwe gemaal worden heipalen en een stalen damwand geslagen net als een tijdelijke damwand voor de bouwkuip.

De bouwkuip met tijdelijke damwand is nodig om het gemaal op de benodigde diepte te kunnen aanleggen. De palen en damwand zijn 22 meter lang. Deze lengte is noodzakelijk, omdat de bodem tot 18 meter diepte uit veen en klei bestaat. Deze diepte staat gelijk een flatgebouw van zeven verdiepingen.

Op de plaats waar de persleiding uitkomt op de Delfhavense Schie wordt eveneens gewerkt. Daar zijn eveneens heipalen en een damwand geslagen net als een tijdelijke damwand voor de bouwkuip. Hier wordt later in gewerkt om de uitstroomconstructie en de persleiding aan te kunnen leggen, die het water van het gemaal afvoert.

gemaal essenburgsingel bouwkuip uitstroomconstructie

Aanleg bouwkuip voor uitstroomconstructie en persleiding

gemaal essenburgsingel heien gemaal

Slaan heipalen voor uitstroomconstructie en persleiding

Meer informatie staat op www.hhsk.nl/gemaalessenburgsingel.