City Deal voor klimaatbestendige steden

City Deal voor klimaatbestendige steden

Negen publieke partners ondertekenden op woensdag 9 maart samen met zeven (semi-) private samenwerkingspartners de zogenaamde City Deal klimaatadaptatie.

De ondertekening vond plaats tijdens de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Met de City Deal spreken de partijen uit de komende vier jaar een praktijkleeromgeving en kraamkamer voor innovatie te willen zijn.

Onze steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Regenbuien worden extremer, natte én droge periodes duren langer en ook hittegolven komen vaker voor. De delta- en kuststeden hebben bovendien te maken met een toenemende hoeveelheid rivierwater en een stijgende zeespiegel. Er ligt dan ook een grote opgave om ons land klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat de steden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven. Niet alleen overheden zijn aan zet; ook bewoners, ondernemers en bedrijven kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Intensieve samenwerking is de sleutel.

De Rotterdamse praktijk

In de Rotterdamse Agniesebuurt en het naastgelegen Zomerhofkwartier werkt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan innovatieve oplossingen om de wijk klimaatbestendig te maken. Inmiddels is al een aantal mooie resultaten behaald, in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam. Een treffend voorbeeld is het Benthemplein, het eerste omvangrijke waterplein ter wereld en inmiddels internationaal bekend. De Agniesebuurt biedt echter ook talrijke voorbeelden van kleinschaliger benaderingen: parkeerplaatsen veranderen in regentuinen, daken worden voorzien van groen of omgezet in een polderdak. Met de unieke Rain(a)way Garden heeft het gebied ook in de kleinschaliger maatregelen een wereldprimeur te pakken.

Paul ondertekent City Deal

Hoogheemraad Paul van den Eijnden ondertekent namens Schieland en de Krimpenerwaard
Foto's: Femke Teussink

Ondertekenaars en partners

De partners die de City Deal ondertekenden zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland.

Daarnaast zijn er partijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.