De dijkversterking aan het Oosteinde in Moordrecht is 7 maanden eerder klaar!

De dijkversterking aan het Oosteinde in Moordrecht is 7 maanden eerder klaar!

Hoogheemraad Paul van den Eijnden en wethouder André Muller van de gemeente Zuidplas hebben vandaag, zaterdag 10 december, gezamenlijk de officiële opleveringshandeling voor de dijkversterking aan het Oosteinde in Moordrecht verricht.

Over een lengte van 700 meter is de dijk versterkt. Met een doorlooptijd, van verkenning tot realisatie, van 5,5 jaar is dit een van de snelst gerealiseerde dijkversterkingsprojecten in Nederland. Bovendien is de uitvoering van de versterking aan het Oosteinde 7 maanden eerder klaar dan gepland.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden: “De goede samenwerking met de gemeente Zuidplas en het vroegtijdig in gesprek gaan met betrokkenen heeft geleid tot een win-win situatie. Hierdoor zijn wensen van de omgeving  ook daadwerkelijk gerealiseerd in het dijkversterkingsproject, zoals de aanleg van een nieuwe, veiligere op- en afrit die minder steil is.” Wethouder André Muller vult aan: “Bovendien hebben we in de uitvoering de werkzaamheden van het hoogheemraadschap en de gemeente goed op elkaar afgestemd of zelfs gelijktijdig uitgevoerd. Hierdoor is tijd bespaard en hebben we de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt.”

Al vanaf de verkenningsfase  zijn de gemeente Zuidplas, de recreatieparkeigenaren en omwonenden nauw betrokken bij het project. Het hoogheemraadschap heeft samen met de gemeente de wensen van bewoners ingepast in de dijkversterking. Zo is er de nieuwe, minder steile op- en afrit ter hoogte van recreatiepark ‘Klein Moordrecht’ waarvan de toplaag gemaakt is van een nieuw soort asfalt, zogenoemd melt-asfalt. Dit asfalt heeft een lager bevriezingspunt waardoor er minder kans is op gladheid. Ook is er op de dijk een bushokje geplaatst. Voortaan staan OV-reizigers droog en beschut op de dijk op de bus te wachten. Tot slot zijn het fietspad en het wegdek op de dijk opnieuw geasfalteerd waardoor beide er weer netjes uitzien.

Bij het dijkvak Oosteinde in Moordrecht zijn over een lengte van 700 meter aan de gehele binnenzijde stalen damwanden aangebracht. Daarnaast is aan de rivierzijde stortsteen in netten geplaatst ter versteviging. De netten zijn steiler te stapelen waardoor het stortsteen beter op zijn plek blijft en niet in de vaargeul komt. Een nieuwe, innovatieve toepassing. Medio 2011 is het hoogheemraadschap begonnen met de eerste plannen voor de dijkversterking in Moordrecht, gelijktijdig met de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel. De dijk is weer op sterkte waardoor het achterland ook in de toekomst beschermd blijft tegen water uit de Hollandsche IJssel, zodat inwoners van Zuidplas hier veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Moordrecht is een gezamenlijk project met dijkversterking Capelle en zijn gelijktijdig uitgevoerd. Ze maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Hieruit worden de dijkversterkingen Moordrecht en Capelle meegefinancierd, de gezamenlijke kosten zijn 15 miljoen euro.

Voor meer informatie www.hhsk.nl/dijkversterkingmoordrecht.