DNA grote modderkruiper aangetroffen in de Krimpenerwaard

Een zeldzame vissoort, de grote modderkruiper, blijkt in de Krimpenerwaard voor te komen. Dat is de uitkomst van een samenwerkingsproject van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, natuurorganisaties en bedrijven.

Met gevoelige DNA-technieken is het DNA van deze vissoort opgespoord. Op 23 plaatsen in de Krimpenerwaard zijn watermonsters genomen. In vier van deze monsters is het DNA van de grote modderkruiper aangetroffen.

Bij de start van het project was niet bekend of de zeldzame vissoort nog in de Krimpenerwaard voorkomt. Er zijn enkele vangsten van meer dan 50 jaar geleden bekend. Ook in aangrenzende gebieden, zoals de Alblasserwaard zijn populaties bekend, bijvoorbeeld in het natuurgebied de Zouweboezem. Tijdens het project kwamen er via een beroepsvisser twee recentere waarnemingen uit 2013 boven water. Met het aangetroffen DNA zijn daar nog vier plaatsen aan toegevoegd. Nu weten we dat de grote modderkruiper op tenminste zes plaatsen in de Krimpenerwaard voorkomt. Deze bijzondere vis houdt van ondiep water met een dikke laag modder en veel waterplanten. En dat is er genoeg in de Krimpenerwaard.

Het samenwerkingsproject bestaat uit het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (waterkwaliteitsbeheerder), Oasen (drinkwaterbedrijf), Zuid-Hollands Landschap (natuurbeheer), Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard (vrijwilligers), RAVON (Soortkennis en monstername) en Orvion (DNA-analyses).