Dossier Stormpoldervloedbos positief afgesloten

Het hoogheemraadschap heeft in de projectplanfase van dijkversterking Krimpen een vergunning aangevraagd om werkzaamheden uit te mogen voeren in het Stormpoldervloedbos bij Krimpen a/d IJssel. Tijdens de werkzaamheden is er binnen de voorwaarden van deze ontheffing gewerkt.

De KNNV Gouda diende daaraanvolgend een handhavingsverzoek in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarbij zij stelden dat de voorwaarden zoals genoemd in de Flora en Fauna ontheffing overtreden waren. Het handhavingsverzoek is door RVO getoetst en eerder in 2016 afgewezen. De RVO stelde hierbij vast dat het hoogheemraadschap binnen de gestelde kaders van de ontheffing gewerkt heeft.  

De KNNV Gouda was het niet eens met deze uitspraak en heeft vervolgens op het afgewezen handhavingsverzoek bezwaar ingediend bij de RVO. Op 19 augustus 2016 vond een hoorzitting plaats. Pas vrijdag 28 oktober volgde de uitspraak. Die is positief voor het hoogheemraadschap. Het bezwaar is afgewezen. Dat betekent dat het projectteam aan alle voorwaarden voor de herinrichting van het Stormpoldervloedbos heeft voldaan.

In augustus van dit jaar zijn de tijdelijk verplaatste spindotters al terug verhuisd naar hun plek in het nieuwe deel van het Stormpoldervloedbos. Dat betekent dat het dossier Stormpoldervloedbos gesloten kan worden. De eigenaar van dit getijdengebied heeft het projectteam gecomplimenteerd met het mooie resultaat.