Energiecoalitie: Energiekansen in het waterbeheer optimaal benutten

Energiecoalitie: Energiekansen in het waterbeheer optimaal benutten

Energiekansen in het waterbeheer optimaal benutten: dat is het doel van de Energiecoalitie die Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen zijn aangegaan op de Nationale Klimaattop op 26 oktober. Onderzoek laat zien dat het watersysteem een enorme potentiële energiebron is.

Met de Energiecoalitie willen Rijkswaterstaat en de waterschappen de realisatie van hun klimaat- en energieambities versnellen. Daarnaast willen zij de potentie van het waterbeheer binnen de duurzame energietransitie in Nederland meer zichtbaar maken.

Oppervlaktewater potentiële energiebron

Een voorbeeld is de energiepotentie van warmte- en koudeonttrekking uit oppervlaktewater. Die potentie is enorm, zo blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat dat op de Klimaattop is gepresenteerd. Er is gekeken naar de warmte en koude die watergangen, diepe plassen en poldergemalen kunnen leveren.

Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54% van de nationale koudevraag – bijvoorbeeld voor de koeling van gebouwen – worden voorzien, namelijk 3,8 van 7 Petajoule. En in 12% van de warmtevraag, zoals de verwarming van gebouwen. Dat is namelijk 42 van 350 Petajoule.

Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor het warmteverbruik.

Digitale kaart

De energiepotentie van het watersysteem is met behulp van adviesbureau IF Technology zichtbaar gemaakt op een digitale kaart. Het merendeel van de energiepotentie komt uit de regionale wateren die beheerd worden door de waterschappen. Om deze potentie daadwerkelijk te benutten, zou deze nieuwe energiebron moeten worden gekoppeld aan provinciale en gemeentelijke warmteplannen.

Energiekansen in het waterbeheer

Energie winnen uit oppervlaktewater kan naast warmte- en koudeonttrekkingen ook door het gebruik van waterkracht en zoet-zoutverschillen, zoals op de ‘blue energy’-centrale op de Afsluitdijk gebeurt.

Daarnaast wordt gedacht aan het ter beschikking stellen van terreinen en oppervlaktewater aan derden voor duurzame energieopwekking, zoals drijvende zonnepanelen. Dit moet dan wel op een verantwoorde wijze in het waterbeheer worden ingepast.

Energiecoalitie

De Energiecoalitie zal innovatieve projecten stimuleren en met andere overheden, bedrijven en stakeholders verkennen hoe de energiepotentie van water gepositioneerd kan worden als 3e grote energiebron in Nederland, naast wind- en zonne-energie. Rijkswaterstaat en STOWA stemmen hun onderzoeksprogramma’s over Energie en Water op elkaar af en zoeken naar synergievoordelen.

Handreiking Financiering

Op de Klimaattop is ook de Handreiking Financiering Duurzame Energieprojecten Waterschappen uitgereikt.

Bron: Unie van Waterschappen