Geactualiseerd normenkader vastgesteld

Op 30 november 2016 heeft de verenigde vergadering het geactualiseerde normenkader vastgesteld. In het normenkader staan de financiële interne regelgeving en de externe wet- en regelgeving vermeld. Het normenkader is medio 2008 voor de eerste keer vastgesteld.

In het kader van de jaarlijkse actualisatie van het normenkader is geïnventariseerd welke nieuwe wet- en regelgeving er is bijgekomen of juist niet meer van toepassing geworden, en of er andere wijzigingen zijn opgetreden. Het hoogheemraadschap moet beschikken over een actueel normenkader om de accountantscontrole op rechtmatigheid mogelijk te maken.

Download

Normenkader 2016 (pdf, 355 kB)