Gemaal Essenburgsingel geopend

Gemaal Essenburgsingel geopend

Op woensdagmiddag 14 september 2016 is het nieuwe gemaal Essenburgsingel in de Rotterdamse wijk Delfshaven officieel geopend. Hoogheemraad Paul van den Eijnden, wethouder Joost Eerdmans van de gemeente Rotterdam en de voorzitter van de werkgroep Leo van der Burg verrichtten gezamenlijk de officiële openingshandeling.

Met het nieuwe gemaal maken we het watersysteem in Rotterdam-Noord en Delfshaven een stuk beter bestand tegen hevige regenval, mede als gevolg van klimaatverandering.

Uniek gemaal

Het ontwerp van het gemaal van architect de heer Mari Baauw is tot stand gekomen in overleg met omwonenden en het bestuur van de moskee. “Vanaf het moment dat we wisten dat het gemaal op deze locatie zou worden gebouwd, zijn we met alle betrokkenen om tafel gegaan. Door samen in goede harmonie op te trekken, heeft dit geleid tot een ontwerp dat mooi past in de omgeving: een uniek gemaal midden in de stad Rotterdam, aldus Paul van den Eijnden.

Het nieuwe gemaal staat op de kop van de Essenburgsingel en voert het overtollig (regen)water af op de Delfshavense Schie. Met een capaciteit van maximaal 38 m³ kan het gemaal 38.000 liter water per minuut aan- en afvoeren. Hiervoor is een persleiding van 150 meter onder de weg door van het gemaal naar de Schie aangelegd. Door het nieuwe gemaal hoeft het water niet meer afgevoerd te worden via het Vroesenpark. Voor dit gebied ontstaan zo kansen voor een goede waterkwaliteit.

Het gemaal houdt het water op peil in de wijken Nieuwe Westen en Middelland en Delfshaven. In Rotterdam Noord is dit de wijk Blijdorp incl het Roel Langerakpark.
Het gemaal maakt deel uit van een reeks van maatregelen uit Waterplan 2 die Rotterdam klimaatbestendiger maakt en klaar voor de toekomst maakt. In Rotterdam-Noord en Delfshaven zijn in het kader hiervan onder andere de capaciteit van gemaal Noordsingel vergroot, het waterplein Benthemplein en de ondergrondse waterberging Johan Idaplein gerealiseerd en dit nieuwe gemaal Essenburgsingel gebouwd.

Meer informatie staat op www.hhsk.nl/gemaalessenburgsingel.