Getuigen gezocht

Getuigen gezocht

Zaterdagochtend 9 juli 2016 is bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een melding gedaan van ernstige vervuiling met melasse van een paar honderd meter wegdek in Berkenwoude.

Melasse is een stroperige vloeistof verkregen uit het kooksel van suikerbieten nadat het gekristalliseerde suiker is verwijderd.

Omdat de vervuiling met melasse een levensgevaarlijke verkeersituatie tot gevolg had is de weg afgezet. Het reinigen van het wegdek op de kruising Schenkel / Oosteinde te Berkenwoude heeft voor ernstige overlast gezorgd. Vanwege deze afzetting op deze kruising en de daarbij behorende omleiding heeft de overlast geduurd tot halverwege de middag. 

Voor het opruimen van de vervuiling is gebruik gemaakt van diverse vrachtwagens met warm water en een zuigmachine. Voor de afzetting zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Al met al een kostenpost van ongeveer €12.500,- voor het hoogheemraadschap. Navraag in de omgeving heeft helaas niet geleid tot een mogelijke veroorzaker. Met die reden stelt het hoogheemraadschap het op prijs als getuigen van dit voorval contact opnemen met het ons. Zo kunnen deze kosten worden verhaald op de veroorzaker, en niet ten laste komen van het waterschap.

Getuigen kunnen een melding doen via telefoonnummer 010 45 37 356, of via het meldingenformulier incident.