Gouderakse Tiendweg in oorspronkelijke staat hersteld

Het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard heeft besloten de Gouderakse Tiendweg als tweesporenpad in oorspronkelijke staat te herstellen. Uitgangspunt hierbij is dat de landelijke uitstraling van de Krimpenerwaard zoveel mogelijk wordt behouden. In samenspraak met de directe omgeving wordt bekeken hoe een veilig gebruik van de weg het beste kan worden vormgegeven.

Het hoogheemraadschap is niet voornemens om onverharde wegen en zogenaamde tweesporenpaden te verharden, tenzij dit uiterste noodzaak is vanwege de verkeersveiligheid.

De afgelopen jaren is het gebruik van het eerste gedeelte van de Gouderakse Tiendweg geïntensiveerd doordat zowel het recreatieve als bestemmingsverkeer is toegenomen. De weg is opgenomen in fiets- en wandelroutes, paarden van de manege worden van en naar de naast gelegen weidepercelen gebracht en beschadigen onbedoeld de middenberm. Daarnaast is de Gouderakse Tiendweg de toegangsweg naar een volkstuinencomplex en diverse percelen.

Twee jaar geleden is het tweesporenpad hersteld door de middenberm aan te vullen met grond en in te zaaien met een graszaadmengsel op een ondergelegen verharde laag die de twee sporen met elkaar verbindt. Voor deze technische constructie is indertijd gekozen om de weg robuuster te maken. Dit is echter geen duurzame oplossing gebleken: het gras groeide onvoldoende en door het intensieve gebruik bleef schade aan de middenberm optreden. Uit de directe omgeving ontving het hoogheemraadschap hierover klachten. Om de weg beter begaanbaar te maken is in juli van dit jaar tijdens onderhoudswerkzaamheden de middenberm in de eerste 400 meter van de weg geasfalteerd. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de landelijke uitstraling van de Gouderakse Tiendweg.

Besloten is nu om de Gouderakse Tiendweg volledig in oorspronkelijke staat terug te brengen door het onlangs aangebrachte asfalt én de ondergelegen verharde laag in de middenberm te verwijderen en de berm op te vullen met grond en in te zaaien met gras. In samenspraak met de directe omgeving wordt vervolgens bekeken hoe een veilig gebruik van de weg het beste kan worden vormgeven.