Help mee aan een klimaatbestendige Agniesebuurt!

Help mee aan een klimaatbestendige Agniesebuurt!

Het klimaat verandert: meer hoosbuien, straten die onder water staan. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt samen met de gemeente Rotterdam, bewoners en ondernemers aan innovatieve plannen voor de waterhuishouding van de stad.

In de Agniesebuurt, waar ook het Zomerhofkwartier (ZoHo) onder valt, zijn met de aanleg van het waterplein en diverse regentuinen al de nodige innovaties doorgevoerd. De komende jaren wordt de gehele Agniesebuurt klimaatbestendig gemaakt door een groot deel van het regenwater onder de straten te bergen.

Informatiemarkt woensdag 15 juni

Op woensdag 15 juni wordt in de Nieuwe Banier de informatiemarkt ‘Klimaat en Agniesebuurt’ gehouden. Daar kunnen ideeën worden opgedaan en uitgewisseld. In een animatiefilm wordt nog eens haarfijn uitgelegd hoe dat nu precies zit met afvoer van hemelwater en riolering. Bewoners zien wat de plannen zijn voor hun wijk en buurt en ze kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden. Ook zijn diverse initiatieven uit de buurt aanwezig. Studio Bas Sala (ZoHo) vertelt bijvoorbeeld over plannen voor duurzame wateropvang in de wijk en regentonnen. Groenpool deelt daarnaast alles over het aanleggen van groen in de buurt en Community Plastics laat zien wat voor producten zij hebben gemaakt met plastic verzameld uit de Agniesebuurt.

Locatie

Nieuwe Banier, Banierstraat 1, Rotterdam. Woensdag 15 juni van 17.00 tot 19.30 uur. Er is geen vast programma, u kunt langskomen wanneer het u uitkomt.

Maak zelf de buurt beter bestand tegen water

 Ook u kunt meehelpen aan een klimaatbestendige buurt. Denk bijvoorbeeld aan geveltuinen of groene daken. Alle straten van de Agniesebuurt krijgen een opknapbeurt. Dat is meteen een mooie kans om de inrichting van de straat eens goed te bekijken. Ziet u kansen voor vergroening? Heeft u ideeën over de nieuwe inrichting van uw straat?

Heeft u een nieuw idee of oplossing voor het waterbeheer in de Agniesebuurt? Wilt u een initiatief indienen?
Vul het aanvraagformulier in via onze website op www.hhsk.nl/samenvoorduurzaamwaterbeheer.

Meer informatie

Meer informatie over alle aanpassingen die het hoogheemraadschap en de gemeente doen om het Zomerhofkwartier klimaatbestendig te maken staat op www.hhsk.nl/zoho.