Hergebruik slib

 Hergebruik slib

Geotextiele-tubes

Er is een informatiebord geplaatst bij het gemaal Abraham Kroes over baggeren in de gemeente Zuidplas. De Europese Unie heeft een subsidie toegekend voor het baggeren in de gemeente Zuidplas vanuit het Interreg IVA 2 Zeeën-programma.

De baggerspecie is op plekken langs de Ringvaart in geotextiele tubes ingebracht. Hierdoor kan de specie in korte tijd en in beperkte ruimte worden ontwaterd. Het vrijkomende water is via een lozingssloot teruggebracht in het watersysteem. De gedroogde bagger is nuttig toegepast ter versteviging van de kades en afwerking van wegen.