Herstellen buitentalud Nieuwe Maas nabij Schaardijk

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat vanaf 4 juli 2016 een gedeelte van de helling aan de buitenkant van de dijk (het buitentalud) van de Nieuwe Maas herstellen. Dit gedeelte staat plaatselijk bekend als Schaardijk in de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het herstellen van het buitentalud van de deze dijk zijn noodzakelijk omdat de zetsteen in de laatste tien meter van de glooiing ontbreekt. Omdat de dijk haaks op de damwand aansluit, is zand uit de rivier aangespoeld tot aan de rijweg van de Schaardijk. Hierdoor neemt de wateronveiligheid alleen maar toe.

Om deze wateronveiligheid op te lossen, brengt het hoogheemraadschap met stortsteen vanuit de bestaande glooiing schuin naar de damwand een dijkje aan. Hierna wordt zand weggegraven en afgevoerd. Daarna herstelt Schieland de glooiing tot aan de stalendamwand. Door zand te verwijderen, ontstaat er een put. Deze put wordt aangevuld met klei, waarop rietwortelspecie wordt aangebracht. Het uiteindelijk resultaat is volledig waterveilig met een natuurlijke vooroever van riet.  

Deze werkzaamheden voert het hoogheemraadschap uit in overleg met gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt voor de rietwortelspecie.   

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats buiten de rijweg, zodat het hoogheemraadschap geen overlast voor het verkeer verwacht.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden?

Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Team Klanteninformatie, bereikbaar onder telefoonnummer 010 45 37 200.