Hoogheemraadschap test waterveiligheid

In de nacht van 14 op 15 augustus gaat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de waterdichte hydraulische schuiven van de Willemsspoortunnel controleren.

Deze hydraulische schuiven kunnen in geval van lekkage van de tunnelbuizen van de Willemspoortunnel, die onder de Nieuwe Maas doorlopen, direct worden gesloten zodat wateroverlast in Rotterdam Noord wordt voorkomen.

Met de sluiting test het hoogheemraadschap de waterveiligheid van een deel van het beheergebied. Ook coupures (plaatselijke openingen waar een (vaar) weg of een tunnel de dijk kruist) in andere delen van het beheersgebied worden jaarlijks getest.