Inloopavond peilbesluit polder Bleiswijk c.a.

Inloopavond peilbesluit polder Bleiswijk c.a.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt een inloopavond voor het peilbesluit polder Bleiswijk c.a.. Hier kunt u vragen stellen over het peilbesluit aan medewerkers van het hoogheemraadschap.

U bent van harte welkom op donderdag 21 januari van 19.30 tot 21.30 uur bij het Gemeentehuis van Lansingerland in de Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek.

Wat doet het hoogheemraadschap in polder Bleiswijk c.a.

Het hoogheemraadschap wil in veel delen van polder Bleiswijk de huidige vaste zomer- en winterpeilen loslaten en flexibel peilbeheer invoeren (binnen dezelfde peilvariaties). Flexibel peilbeheer maakt het mogelijk om in te spelen op de dagelijkse weersverwachting en om de beschikbare waterberging effectiever te benutten. Daarnaast is het beperken van de aanvoer van water gunstig voor de waterkwaliteit.

Wat is een peilbesluit?

Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen voor een bepaald gebied zijn vastgelegd. Het hoogheemraadschap is op grond van de waterwet en de waterverordening Zuid-Holland verplicht voor zijn gehele beheergebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een tekstueel rapport met enkele kaarten.

Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende peilgebied over de oppervlaktewaterpeilen. Het hoogheemraadschap handhaaft alle peilen op basis van het peilbesluit.

Hoe kunt u het ontwerp-peilbesluit inzien?

Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage van 5 januari t/m 16 februari 2015. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze op het ontwerp-peilbesluit kenbaar maken.

Downloads