Intensieve samenwerking leidt tot snellere realisatie dijkversterking én herinrichting Dorpsstraat in Capelle

Intensieve samenwerking leidt tot snellere realisatie dijkversterking én herinrichting Dorpsstraat in Capelle

Officiële dijkoplevering Capelle door wethouder Jean-Paul Meuldijk en hoogheemraad Paul van den Eijnden

Wethouder Jean-Paul Meuldijk van de gemeente Capelle aan den IJssel en hoogheemraad Paul van den Eijnden hebben vandaag, vrijdag 16 december, gezamenlijk de officiële opleveringshandeling voor de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle verricht. Een bezegeling op een intensieve samenwerking waarbij gelijktijdig met de dijkversterking de omgeving van de dijk is heringericht. De Dorpsstraat heeft haar allure van weleer teruggekregen.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden: “Met een doorlooptijd van 5,5 jaar is dit een van de snelst gerealiseerde dijkversterkingsprojecten in Nederland. Bovendien zijn we 7 maanden eerder klaar met de uitvoering dan we hadden voorzien. Dankzij de intensieve samenwerking met de gemeente Capelle en ook door onze werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, hebben we de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk kunnen beperken.” Wethouder Jean-Paul Meuldijk vult aan: “Samen met het hoogheemraadschap hebben we de bewoners nauw betrokken bij de dijkversterking en de herinrichting van de Dorpsstraat. We hebben veel overleg met elkaar gevoerd en hebben daardoor wensen van de omgeving daadwerkelijk kunnen inpassen, zoals extra parkeerplaatsen op de dijk. Samenspraak heeft geleid tot een mooi resultaat waar we trots op zijn.”

In Capelle aan den IJssel is de Dorpsstraat over een lengte van 400 meter versterkt, het  gedeelte dat ligt tussen de Mient tot voorbij het Slotpark. Op vrijwel het hele traject is aan de binnenzijde van de dijk klei aangebracht. Daarnaast is bij een gedeelte aan de rivierzijde bij de Mient een stalen damwand geplaatst. Op hetzelfde stuk is onder water ook nog steenbestorting aangebracht. Ook zijn er enkele maatwerkoplossingen toegepast. Zo is er ter hoogte van het rijksmonument aan de Dorpsstraat 31 een stalen damwand geplaatst en is bij de 2e slotgracht ook stortsteen aangebracht zodat deze behouden kan blijven. Verder is het sloteiland opnieuw aangelegd, het Raadhuisplein heringericht, het Doorenbosplantsoen opgeknapt en de dijk is gedeeltelijk verbreed voor extra parkeerplaatsen voor bewoners. Tot slot is de dijk ook opnieuw bestraat.

Medio 2011 is het hoogheemraadschap begonnen met de eerste plannen voor de dijkversterking in Capelle aan den IJssel, gelijktijdig met de dijkversterking aan het Oosteinde in Moordrecht. De dijk is weer op sterkte waardoor het achterland ook in de toekomst beschermd blijft tegen water uit de Hollandsche IJssel, zodat inwoners van Capelle aan den IJssel hier veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Capelle is een gezamenlijk project met dijkversterking Moordrecht en deze zijn gelijktijdig uitgevoerd. Ze maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Hieruit worden de dijkversterkingen Capelle en Moordrecht meegefinancierd, de gezamenlijke kosten zijn 15 miljoen euro.

Voor meer informatie www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.