Internationale erkenning voor Rotterdamse aanpak waterbeheer

Rotterdam is als duurzame stad op watermanagementgebied een voorbeeld voor andere deltasteden in de wereld. Dit is opnieuw bevestigd tijdens de internationale klimaatconferentie Adaptation Futures 2016, die deze week plaatsvindt in Rotterdam. Dinsdag 11 mei is daar bekendgemaakt dat Rotterdam op de eerste plaats staat van de Sustainable Cities Water Index. Deze ranglijst geeft een overzicht van steden in de wereld die het best met water omgaan.

Onder meer door de gevolgen van klimaatverandering krijgen steden vaker te maken met hevige regenval, met meer kans op wateroverlast op straat. Ook al zijn er grote verschillen in de specifieke gevolgen die deze ontwikkeling heeft voor regio’s, veel steden kampen met vergelijkbare problemen en zoeken naar oplossingen. Als de laagstgelegen metropool van Europa heeft ook Rotterdam te maken met deze problematiek. Gemeente en waterschappen investeren daarom in innovatieve oplossingen die succesvol blijken, zoals groene en blauwe daken om neerslag langer vast te houden, waterpleinen en (ondergrondse) waterberging.

Succes van gezamenlijke aanpak

Paul van den Eijnden, hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard: Dat Rotterdam in deze lijst de eerste plek bezet, is een geweldige erkenning van de gezamenlijke inzet van waterschappen, gemeente, bewoners en bedrijven. Het bevestigt opnieuw dat we in Rotterdam op de goede weg zitten en met z’n allen al mooie successen hebben neergezet. We zijn er echter nog niet. Willen we de voeten droog houden, dan zal onze omgeving steeds verder waterrobuust moeten worden gemaakt. Bouwen aan waterbewustzijn en goede samenwerking zijn  daarbij de sleutel.”

Het hoogheemraadschap is op de klimaatconferentie aanwezig om kennis te delen over waterhuishouding in stedelijk gebied, samen met de gemeente Rotterdam en de waterschappen Hollandse Delta en Delfland. Met treffende voorbeelden uit de praktijk laten waterschappen en gemeente zien hoe ze samen én met inwoners de voeten droog houden.