Jeugdbestuurder Jasper Peters verricht starthandeling windmolen Kralingseveer

Jeugdbestuurder Jasper Peters verricht starthandeling windmolen Kralingseveer

Windmolen Kralingseveer in Capelle aan den IJssel is gistermiddag officieel in gebruik genomen. Energieleverancier HVC bouwde de windmolen op het afvalwaterzuiveringsterrein van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De windmolen is bijna 150 meter hoog en heeft een vermogen van 3 MW per jaar waarmee 2.600 gezinnen in hun energiebehoefte kunnen worden voorzien. Met een symbolische druk op de knop ‘opende’ Jasper Peters de windmolen.

De jeugdbestuurder van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is trots dat hij de ‘druk op de knop’ mocht geven. “Ik ben van de generatie die van jongs af aan leert dat fossiele brandstoffen de aarde uitputten en bijdragen aan de CO2-uitstoot met alle negatieve gevolgen van dien. Het startschot geven voor een windmolen voelt of ik een kleine bijdrage mag leveren aan het doorgeven van een duurzame wereld aan mijn leeftijdsgenoten.”

Windmolen Kralingseveer

In maart van dit jaar is HVC gestart met de bouw van de windmolen op het awzi terrein in Capelle aan den IJssel. Bestuurder Toon van der Klugt van het hoogheemraadschap is trots dat de windturbine op het terrein van de awzi Kralingseveer gebouwd is. “Het laat zien dat wij als waterschap het belang van duurzame energie erkennen en wij, dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, het van groot belang vinden om hier daadwerkelijk een bijdrage aan te leveren”. De windmolen heeft een ashoogte van 99 meter, waarbij de hoogte inclusief de wieken bijna 150 meter is. De energie die de molen opwekt is jaarlijks goed voor 2.600 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van ruim 5.000 ton, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van 1.350 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden. HVC draagt met de windmolen bij aan de rijksdoelstelling om in 2020 in Nederland 14 % van de energie duurzaam op te wekken.

Schieland en de Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  streeft ernaar om zo snel mogelijk 100% energieneutraal te worden. Dit gebeurt onder andere door afvalslib uit de negen afvalwaterzuiveringsinstallaties om te zetten in biogas. Het faciliteren van initiatieven die bijdragen aan duurzame energie past uitstekend bij de duurzaamheidsopgave die het hoogheemraadschap zich gesteld heeft. Daarom maakte het hoogheemraadschap aan leverancier HVC de bouw van de windturbine op het terrein van de awzi mogelijk.