Kadeverbetering Oost en West Ringdijk van start

Kadeverbetering Oost en West Ringdijk van start

Oost Ringdijk

De kadeverbetering van de Oost en West Ringdijk langs de ringvaart van de Zuidplaspolder gaat van start. Aannemer Dura Vermeer begint met de voorbereidende werkzaamheden.

De Oost en West Ringdijk zijn regionale waterkeringen. De kades voldoen niet aan de waterveiligheidsnorm en moeten daarom versterkt en verhoogd worden. Het talud loopt te steil af waardoor de kans bestaat dat de grond afglijdt, ook wel binnenwaartse macrostabiliteit genoemd. Ook hebben we te maken met bodemdaling in het gebied. De versterking vindt plaats door de binnenberm van de kade op te hogen met klei en ook de kade zelf op de gewenste hoogte te brengen met klei.

Het traject beslaat de Oost Ringdijk vanaf de N207 tot de Middelweg en de West Ringdijk vanaf de Middelweg tot de Meester Lallemanstraat. De werkzaamheden zullen een jaar duren. Deze tijdsperiode is nodig omdat de grond in fasen wordt aangebracht. Tussen deze fasen moeten we rekening houden met wachttijden. In verband met de ‘slappe’ ondergrond is het niet mogelijk om de klei in één keer aan te brengen. De grond moet zetten en het kan soms enkele maanden duren voordat er weer een nieuwe kleilaag kan worden aangebracht.

Bereikbaarheid Oost Ringdijk

De Oost Ringdijk wordt vanaf de N207 tot aan de Zuidplaspolderweg afgesloten voor het auto- en fietsverkeer. Deze afsluiting geldt voor de duur van het werk. Voor het fietsverkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. De Oost Ringdijk blijft tijdens de werkzaamheden vanaf Moordrecht voor het bestemmingsverkeer bereikbaar.

De Oost Ringdijk vanaf de Zuidplaspolderweg tot aan de Middelweg en de West Ringdijk vanaf de Middelweg tot de Meester Lallemanstraat blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor het doorgaand verkeer.

Kijk voor meer informatie op www.hhsk.nl/kadeverbeteringringdijk.