KIJK eens wat een betrokkenheid!

KIJK eens wat een betrokkenheid!

Op de GIS-tafel konden mensen inzoomen op hun eigen perceel.

De opkomst op onze vier informatieavonden over het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) overtrof onze verwachtingen. De zalen liepen elke keer vol met inwoners en bedrijven die zich zeer geïnteresseerd en betrokken toonden bij ons dijkproject. In totaal hebben we ruim 300 bezoekers mogen ontvangen uit Gouderak, Ouderkerk- en Krimpen aan den IJssel.

Tijdens de vier informatiebijeenkomsten hebben we aangegeven hoe wij het traject van de verkenningsfase van dit project voor ons zien en willen inplannen. Het projectteam KIJK verzamelt in deze verkenningsfase eerst zoveel mogelijk gegevens over de dijk en zijn omgeving. Bewoners en bedrijfseigenaren langs de dijk weten als geen ander wat er speelt in het gebied en beschikken over waardevolle informatie die wij graag horen, zoals relevante bijzonderheden, historie, belangrijke feiten, maar ook interessante verhalen. Met deze lokale gebiedskennis worden onze vervolgonderzoeken en plannen aangescherpt en beter.

Veel bruikbare informatie voor de verkenning
De bewoners werden na informatie onzerzijds over het hoe en waarom en de planningen, uitgenodigd zich aansluitend tijdens de informatiemarkt te wenden tot ons projectteam voor een persoonlijk gesprek. Zij konden daarin directe vragen stellen, informatie uitwisselen, maar ook hun zorgen uiten. Op de GIS-tafel –een soort megagrote iPad- konden de mensen ook inzoomen op hun eigen perceel, om bijvoorbeeld te zien of dit binnen het onderzoekstraject van de dijkversterking valt. Of om zaken beter inzichtelijk te krijgen, bijvoorbeeld de locatie van een damwand of een ondergrondse leiding.
De avonden leverden het projectteam KIJK een schat aan informatie op, die we zo volledig mogelijk hebben geregistreerd en heel goed kunnen gebruiken in de verkenningsfase. Zoals historische gegevens over oude funderingen in de dijk, over kabels en leidingen, damwanden, meldingen van problemen, enz. Maar ook nuttige informatie over eventuele (nieuwe!) verbindingsroutes. We hebben in totaal meer dan 200 opmerkingen opgehaald en zorgvuldig verwerkt in onze database om straks weer op te pakken.

Hoogheemraad Toon van der Klugt is blij met de grote belangstelling: “Bij de bewoners en bedrijven heb ik brede betrokkenheid geproefd en, naast zeer begrijpelijke zorg, veel uitgesproken waardering voor de wijze waarop we dit dijkproject opstarten. Dit geeft bij het oppakken van deze grote opgave buitengewoon veel plezier en energie. Ik ben trots op het team en de aanpak die we hebben gekozen. Een goede start.”

Film Kijk op de dijk
Op de avonden werd als intro ook de film Kijk op de dijk vertoond, die een fraai en leuk beeld geeft van een aantal gebruikers en het belang van de IJsseldijk voor Krimpen, Ouderkerk, Lageweg/IJssellaan en Gouderak.

Presentatie Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard
De presentatie die we tijdens de informatieavonden gaven is te downloaden via deze link: presentatie KIJK (pptx, 4.9 MB).

Meer informatie vindt u op de projectpagina Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard: www.hhsk.nl/kijk.