Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard als innovatief pilotproject

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard als innovatief pilotproject

Hoe kunnen we dijkversterkingen beter, sneller en goedkoper maken? Experts uit het hele land - marktpartijen, kennisinstituten en overheden – denken daar met elkaar over na in de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen deze landelijke verkenning is KIJK een innovatief pilotproject. Hiervoor wordt de komende maanden extra grondonderzoek op en langs de IJsseldijken uitgevoerd.

Op een vijftal locaties op het traject van KIJK tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda voert het ingenieursbureau Wiertsema & Partners extra grondonderzoek uit. Het veldwerk bestaat grotendeels uit het uitvoeren van sonderingen en grondboringen, en het plaatsen van (grondwater)peilbuizen om de waterstanden over een langere periode te meten. De onderzoeksresultaten geven een gedetailleerd inzicht in de opbouw en sterkte van de bodem en geven een gedetailleerd beeld van de grondwaterstanden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Het veldwerk staat gepland in de tweede week van januari tot en met eind februari 2016. Daarna wordt de opname te voet van de meetapparatuur uitgevoerd. Naar verwachting worden de peilbuizen uiteindelijk in 2018 verwijderd. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op de dijk. Het verkeer ondervindt hiervan tijdelijk verkeersoverlast omdat slechts één rijbaan beschikbaar blijft. De aannemer plaatst borden langs de route waarop de werkzaamheden zijn aangegeven en regelt eventuele extra verkeersmaatregelen ter plaatse. Er wordt zo veel mogelijk buiten de spitstijden gewerkt. Daarnaast voert de aannemer op privéterreinen van bewoners werkzaamheden uit. Hij stelt perceeleigenaren hiervan persoonlijk op de hoogte en maakt afspraken met hen.

Innovatief pilotproject

In de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Hierbij bestaat de kans dat de grond aan de binnenzijde van een dijk, de polderkant, wegschuift. Op die manier kan er een gat in een dijk ontstaan. Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is een innovatief pilotproject voor het cluster Rekenmethodieken in de POVM. Dit cluster richt zich op de inbreng van nieuwe inzichten en slimmer rekenen om zo de werkelijke sterkte van een dijk beter te kunnen benaderen. Om die reden voert het ingenieursbureau Wiertsema & Partners de komende maanden aanvullend onderzoek op en langs de IJsseldijken uit. Het doel is met de onderzoeksresultaten onzekerheden in de rekenmethodes bij dijkversterkingen te verkleinen. Deze nieuwe rekenmethode, waarmee berekeningen beter aansluiten bij de praktijk, kunnen we wellicht gebruiken om de veiligheidsopgave voor KIJK verder aan te scherpen.

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.hhsk.nl/kijk of www.povmacrostabiliteit.nl.