Leerlingen Libanon Lyceum bedenken oplossingen voor Kralingse Plas

Leerlingen Libanon Lyceum bedenken oplossingen voor Kralingse Plas

Leerlingen van vijf brugklassen van het Libanon Lyceum werden uitgedaagd om een oplossing te zoeken voor de blauwalg, die jaarlijks bij warm weer de Kralingse Plas teistert en zwemmen verhindert. Op 30 mei vonden de presentaties plaats van groepjes leerlingen uit twee eersteklassen.

Het Libanon Lyceum in Rotterdam is een zogenaamde Technasium-opleiding, een landelijk erkende formule voor beter bètaonderwijs voor havo en vwo. Een technasiumopleiding is vooral praktisch ingericht; leerlingen worden uitgedaagd om realistische vraagstukken te onderzoeken en er oplossingen voor te bedenken. Een technasium, zoals het Libanon Lyceum, koppelt denken aan doen. Ook dit schooljaar gingen zij de samenwerking aan met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het technasium maakt gebruik van technisch georiënteerde vraagstukken uit het bedrijfsleven en de overheid. Leerlingen wordt gevraagd een oplossing te bedenken voor een specifiek probleem. Leerlingen van vijf brugklassen van het Libanon Lyceum werden uitgedaagd om een oplossing te zoeken voor de blauwalg, die jaarlijks bij warm weer de Kralingse Plas teistert en zwemmen verhindert. Net als vorig jaar is ook dit schooljaar de blauwalgproblematiek, die helaas tot aan dit zwemseizoen nog niet opgelost is, weer een onderwerp voor de leerlingen.

Op 30 mei jl. vonden de presentaties plaats van groepjes leerlingen uit twee eersteklassen. Zij hebben zich de afgelopen maanden, als onderdeel van het vak Onderzoek & Ontwerp, in kleine groepen bezig gehouden met de mogelijkheden om het zwemwater in de Kralingse Plas in de toekomst blauwalgvrij te houden.

De ideeën die de brugklassers hadden bedacht waren heel divers: van een groot koelsysteem om het water in de plas gekoeld te houden, tot blauwalgafzuigbootjes en grote zuiveringsdobbers in de vorm van badeenden die de blauwalg uit het water filteren.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen, bij het hoogheemraadschap belast met waterkwaliteit, was te gast bij deze presentaties. ‘Ik ben verrast door de inventiviteit van de leerlingen’, aldus Agnes van Zoelen. ‘Deze jonge mensen hebben een andere en frisse manier om de problematiek te benaderen. Het is voor bedrijfsleven en overheid echt heel belangrijk om jonge mensen al vroeg met techniek in de breedste zin te confronteren en hen te stimuleren om praktische oplossingen te bedenken voor complexe problemen. En ja, ik hoop natuurlijk dat dit de waterschappers van de toekomst zijn!’

Presentatie leerlingen