Lees ons jaaroverzicht 2015

Lees ons jaaroverzicht 2015

Ook in 2015 is veel werk verzet om te zorgen voor droge voeten en schoon water. U kunt het lezen in ons jaaroverzicht van 2015.

Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan:

  • De afronding van de versterking van de Lekdijk tussen Bergambacht en Schoonhoven.
  • De bouw van de AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk. Met de installatie realiseren we een gesloten waterketen in de tuinbouwsector.
  • Verschillende maatregelen voor een klimaatbestendig Rotterdam zoals de eerste Rain(a)way-tegel in het Zomerhofkwartier en de actie ‘Tegel eruit, groen erin’.

Ook dit heeft plaatsgevonden in 2015:

  • In maart zijn er waterschapsverkiezingen gehouden. Ons nieuwe bestuur heeft vijf speerpunten opgesteld voor de komende bestuursperiode.
  • Het voor en samen met u werken aan water. Door het organiseren van verschillende bijeenkomsten hebben we u bij ons werk betrokken. Bijvoorbeeld door inloopavonden te organiseren voor de actualisering van de legger van de primaire waterkeringen, maar ook door met verschillende betrokkenen te spreken over een aantal thema’s in het nieuwe Waterbeheerplan.
  • Het samenwerken met gemeenten, waterschappen en andere partijen om onder andere de kosten voor waterbeheer zo laag mogelijk te houden. We werken bijvoorbeeld samen met verschillende partners aan het onderhoud van watergangen.

Over deze en andere activiteiten kunt u lezen in het interactieve jaaroverzicht van het hoogheemraadschap (pdf, 6.7 MB) of open de A4 printversie (pdf, 9.3 MB).