Legger van de Primaire waterkering vastgesteld

Legger van de Primaire waterkering vastgesteld

Het algemeen bestuur heeft op woensdag 30 maart de geactualiseerde Legger van de Primaire waterkering vastgesteld. In de legger staat aangegeven waar de dijk precies ligt en wie verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud.

Het hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten en schoon water. Dit doet het hoogheemraadschap samen met u. Om hiervoor te kunnen zorgen gelden er regels in een zone op en langs dijken en in en langs sloten.

De Legger van de waterkering is het juridisch instrument dat de kern- en beschermingszones van de dijken aangeeft. Dit zijn de zones op en langs de dijk waar activiteiten invloed kunnen hebben op de stevigheid. Daarnaast staat in de legger aangegeven waar de dijk precies ligt en wie verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud.

In die zones gelden bepaalde ge- en verboden op basis van de Keur, de algemene regels en de beleidsregels.

De Legger voor de Primaire waterkering is geactualiseerd. Dit was nodig omdat een aantal recente dijkversterkingen nog niet in de legger waren verwerkt. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten in de stevigheid van dijken, waardoor de beschermingszones plaatselijk vergroot of verkleind zijn.