Meldingen over dode watervogels

In de afgelopen dagen zijn er op verschillende plaatsen in ons gebied dode watervogels gevonden. Deze worden door de dierenambulance opgehaald. De kans is groot dat het om botulisme gaat. Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die het goed naar zijn zin heeft in water boven de 18 graden. Deze bacterie maakt gif aan. Dit vrijgekomen gif veroorzaakt de sterfte.

Een uitbraak van botulisme is niet te voorkomen en ook niet te exact te lokaliseren. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard probeert wél te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Daarom is het belangrijk om de dode en zieke dieren zo snel mogelijk uit het water te halen. Als u besmettingsverschijnselen waarneemt, naam dan zo snel mogelijk contact op met het hoogheemraadschap, tel. 010 45 37 200.

Kijk voor meer informatie ook eens op http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Botulisme