Nieuw Rotterdams water- en speelplein in Crooswijk

Nieuw Rotterdams water- en speelplein in Crooswijk

Rotterdam is een mooi speelplein rijker – het Frederiksplein - dat ook nog eens veel water kan bergen als het hard regent. Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking neemt de kans op wateroverlast toe. Hoogheemraadschap, gemeente en woningcorporatie Havensteder hebben, samen met bewoners, gezocht naar oplossingen om wateroverlast op en rond het plein zo veel mogelijk te voorkomen.

Alle partijen wilden er bovendien een mooi speelplein van maken. Dat is gelukt!
Hoogheemraad Paul van den Eijnden, de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie), gebiedscommissievoorzitter Rens van Overdam en Havensteder directeur Wonen Peter van Lieshout openden samen met kinderen op woensdag 12 oktober het nieuwste waterplein.

Delen van Crooswijk hebben bij hevige regenval te maken met wateroverlast op straat. Het nieuwe waterplein kan in totaal 250 kubieke meter (250.000 liter) regenwater tijdelijk bergen. Op die manier helpt het plein in de toekomst de wateroverlast voor omliggende straten flink te beperken. Er komen geen technische installaties aan te pas. Het schone regenwater wordt gewoon opgenomen in de bodem en dus niet afgevoerd naar het riool. Het gebied is, in overleg met bewoners, ingericht met zitplekken, groen en een voetbalveldje. Leerlingen van de plaatselijke Oscar Romeroschool hebben enthousiast meegetekend aan een afbeelding die het midden van het plein siert. Gemeente en hoogheemraadschap verzorgden tijdens de aanleg een gastles op de basisschool, waarbij de kinderen werden meegenomen in het Rotterdamse waterverhaal en – letterlijk – naar het waterplein in aanleg.

Samen naar de toekomst

“Waterschappen en gemeente hebben in de stad al veel maatregelen uitgevoerd om de omgeving waterbestendig te maken. Maar het vraagt van iedereen een bijdrage om Rotterdam klaar voor te toekomst te maken. Daarom willen we bewoners, ondernemers en overheden met elkaar in grootschalige en kleinschalige projecten met elkaar verbinden. Een klimaatbestendige stad is uiteindelijk het resultaat van alle inspanningen van alle betrokkenen. Geweldig dus dat de buurt volop heeft meegedacht bij dit prachtige plein.”, aldus hoogheemraad Paul van den Eijnden.

Frederiksplein

Hoogheemraad Paul van den Eijnden aan het woord tijdens de opening van het waterplein Frederiksplein

Week van Ons Water

Het waterplein is geopend op de eerste dag van de Week van Ons Water (12 tot en met 19 oktober). In Rotterdam en omgeving is tijdens deze week nog meer te bezoeken en beleven. Kijk voor alle activiteiten op www.onswater.nl/weekvanonswater.